OCTOMBRIE 1989

2 octombrie. R.D.G. Se declanşează un şir de demonstraţii antiguvernamentale în principalele oraşe din ţară.
3 octombrie. Cehoslovacia. Cei 4000 de cetăţeni est-germani care se află în sediul şi în faţa ambasadei R.F.G. din Praga încearcă să folosească teritoriul Cehoslovaciei pentru a ajunge în R.F.G.
4 octombrie. R.D.G. Au loc manifestaţii antiguvernamentale în Dresda.
6-9 octombrie. Ungaria. Are loc Congresul extraordinar al P.M.S.U.
7 octombrie. Ungaria. P.M.S.U. se transformă în Partidul Socialist Ungar, avându-l ca preşedinte pe Rezsö Nyers.
R.D.G. Erich Honecker organizează sărbătorirea a 40 de ani de la înfiinţarea R.D.G., invitând la Berlin pe toţi liderii statelor membre ale Tratatului de la Varşovia. Est-berlinezii ies pe stradă, continuă manifestaţiile prin care cer libertate, democraţie, dar şi unificarea Germaniei.
9 octombrie. R.D.G. Manifestaţii antiguvernamentale în Leipzig.
Ungaria. Postul de radio Kossuth începe difuzarea emisiunii Alternativa României, organizată de redacţia zia-rului Informaţii despre Ardeal.
11-12 octombrie. Cehoslovacia. La Plenara C.C. al P.C.C., Milos Jakes critică evoluţiile din Ungaria şi Polonia, acţiunile grupărilor de opoziţie care cu sprijinul anumitor cercuri politice şi mijloace de informare din Occident au ca obiectiv destabilizarea socialismului, slăbirea rolului partidului şi discreditarea acestuia.
12 octombrie. S.U.A. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe vorbeşte despre interesul cu care sunt urmărite evenimentele din R.D.G. şi preocuparea pe care americanii o manifestă faţă de cei ce luptă pentru libertate.
16 octombrie. Bulgaria. Societatea civilă bulgară se foloseşte de Conferinţa Mediului Înconjurător ce se desfăşoară la Sofia şi protestează împotriva regimului comunist bulgar.
R.D.G. Continuă manifestaţiile antiguvernamentale în Dresda, Magdeburg şi Leipzig.
18 octombrie. R.D.G. Willy Stoph, prim-ministrul est-german, cere demisia lui Erich Honecker. La conducerea R.D.G. este ales Egon Krenz, cunoscut adept al gorbaciovismului, afirmând că: socialismul este singura alternativă manifestată faţă de capitalism.
Ungaria. Constituţia este modificată de cătreParlamentul Ungarieişi se adoptă pluripartidismul.
19 octombrie. Ungaria. Parlamentul Ungariei adoptă „o declaraţie de solidaritate” cu pastorul reformat László Tõkés, din România.
20 octombrie. Ungaria. Parlamentul ungar aduce amendamente Constituţiei privind schimbarea denumirii statului în Republica Ungaria, adoptarea principiilor pluripartidismului şi ale economiei de piaţă etc.
23 octombrie. Ungaria. Devine ziua naţională, ziua în care a început revoluţia din 1956. Este momentul în care regimul comunist în Ungaria se prăbuşeşte.
U.R.S.S. Eduard Şevardnadze, ministrul sovietic de externe, se pronunţă în faţa Sovietului Suprem pentru absoluta libertate a popoarelor est-europene.
Bulgaria. Petăr Mladenov îşi prezintă demisia din Guvern şi formulează o scrisoare extrem de critică la adresa situaţiei din ţară şi a politicii promovate de Todor Jivkov.
R.D.G. Sute de mii de cetăţeni ies în stradă pentru a cere reforme democratice autentice.
24-25 octombrie. România. La plenara lărgită a C.C. al P.C.R., Nicolae Ceauşescu se pronunţă împotriva oricăror schimbări în sistemul politic din ţară, prezentând expunerea Cu privire la problemele socialismului, ale activităţii ideologice, politico-educative, de dezvoltare a conştiinţei revoluţionare, de formare a omului nou, constructor conştient al socialismului şi comunismului în România.
28 octombrie. Cehoslovacia. Aproximativ 10 000 de oameni sunt adunaţi, de către opoziţia cehoslovacă, în Piaţa Wenceslas din Praga, pentru a marca întemeierea statului cehoslovac.
30 octombrie. România. Profesorul Dumitru Mazilu, raportorul pentru România al Centrului pentru Drepturile Omului de pe lângă Oficiul O.N.U. de la Geneva, trimite Ministerului român de Externe o Notă, în care sunt prezentate 131 de cazuri de încălcare a drepturilor omului în România.
31 octombrie. R.D.G. În cadrul convorbirii telefonice dintre Egon Krenz şi Helmut Kohl se ajunge la înţelegerea ca emigrarea est-germanilor spre R.F.G. să nu mai fie încurajată.
Octombrie. Într-un interviu acordat postului de radio Europa Liberă, dizidentul român Dan Petrescu se declară împotriva realegerii lui Nicolae Ceauşescu în funcţia de secretar general al P.C.R.

NOIEMBRIE 1989

1-2 noiembrie. R.D.G. Egon Krenz face o vizită la Varşovia, deoarece perspectiva unificării Germaniei provocase îngrijorări în Polonia.
3 noiembrie. Bulgaria. La Sofia au loc manifestaţii ale susţinătorilor grupului Ecoglasnost şi este depusă o Petiţie la sediul Adunării Naţionale.
4 noiembrie. R.D.G. În Berlinul de Est, circa 300 000 de cetăţeni cer demisia guvernului şi a conducerii P.S.U.G.
6 noiembrie. R.D.G. Manifestaţiile antiguvernamentale continuă în Berlinul de Est.
7 noiembrie. R.D.G. Guvernul demisionează „în bloc”, Willy Stoph este înlocuit cu reformistul Hans Modrow care include în guvern şi necomuniştii.
8 noiembrie. R.D.G. Noul guvern est-german anunţă că, începând cu ziua următoare, cetăţenii est-germani sunt liberi să părăsească ţara prin orice punct de frontieră.
9 noiembrie. R.D.G. Punctele de trecere în Berlinul de Vest su nt luate cu asalt de către cetăţenii est-germani. Cade zidul Berlinului, simbol al războiului rece, făcându-se astfel primul pas spre reunificarea Berlinului şi a statului german.
10 noiembrie. Bulgaria. Todor Jivkov este înlăturat din funcţia de secretar general al Partidului Comunist Bulgar, fiind înlocuit de Petăr Mladenov.
11 noiembrie. Polonia. Helmut Kohl efectuează o vizită la Varşovia pentru a da asigurări conducerii poloneze că R.F.G. recunoşte graniţa Oder-Neisse.
14 noiembrie. U.R.S.S. Şeful Sectorului pentru relaţiile cu România din cadrul Ministerului de Externe al U.R.S.S. îl informează pe ambasadorul Ion Bucur că „o organizaţie radicală sovietică” intenţionează să desfăşoare în după-amiaza zilei următoare o manifestaţie în faţa Ambasadei.
România. Direcţia de Informaţii Externe raportează că Agenţia Americană de Informaţii a înfiinţat o organizaţie numită Trust Organization care urmăreşte încurajarea şi sprijinirea mişcării de dizidenţă în ţările socialiste, concentrându-se în special asupra României şi Cehoslovaciei.
15 noiembrie. Ungaria. Federaţia Tinerilor Democraţi organizează, în faţa Ambasadei române din Budapesta, o demonstraţie de protest faţă de situaţia din România.
16 noiembrie. Cehoslovacia. Un grup al „Partidului Radical European” protestează în faţa Ambasadei române din Praga împotriva violării drepturilor omului în România.
17 noiembrie. Cehoslovacia. Începe „revoluţia de catifea”. Populaţia se îndreaptă către Piaţa Wenceslas din Praga, scandând: „Libertate!”, „Alegeri libere!”, „Afară cu Jakes!”. Au loc arestări şi sunt răniţi peste 500 de manifestanţi.
U.R.S.S. Eduard Şevardnadze, declară că nimeni nu are dreptul să schimbe în mod unilateral realităţile din Europa.
18 noiembrie. R.D.G. 11 miniştri necomunişti sunt incluşi în noul guvern est-german.
Cehoslovacia. Universităţile şi teatrele intră în grevă.
Bulgaria. Parlamentul decide constituirea unei Comisii pentru elaborarea unei noi Constituţii.
19 noiembrie. Cehoslovacia. La Praga, aproximativ 100 000 de cetăţeni ies în stradă. La iniţiativa lui Václav Havel, sunt reunite 12 organizaţii şi mişcări independente, formându-se astfel Forumul Civic.
20 noiembrie. România. La Bucureşti, încep lucrările Congresului al XIV-lea al P.C.R.
R.F.G. La postul de radio Europa Liberă, la ora 18.00, sunt semnalate cazurile unor cetăţeni străini cărora le este interzisă intrarea în România. Câteva ore mai târziu se anunţă că diplomaţii din 12 state membre ale Comunităţii Europene acreditaţi la Bucureşti boicotează cel de-al XIV-lea Congres al P.C.R, în semn de protest faţă de violarea drepturilor omului în România… şi Ambasada S.U.A. la Bucureşti recurge la o decizie asemănătoare.
Cehoslovacia. La Praga, aproximativ 200 000 de oameni ies în stradă pentru a cere scoaterea din Constituţie a rolului conducător al Partidului Comunist, dialog social etc.
R.F.G. Afirmaţia ministrului francez de Externe, Roland Dumas: Ieri Budapesta, Varşovia şi Berlin, şi apoi Sofia! Astăzi e la rând Praga! Mâine va fi Bucureştiul! este transmisă pe postul de radio Europa Liberă.
U.R.S.S. Ministrul francez de Externe, Roland Dumas, face o vizită la Moscova, unde se întâlneşte cu Mihail Gorbaciov şi Eduard Şevardnadze.
21 noiembrie. Cehoslovacia. Au loc primele contacte dintre Forumul Civic şi premierul Adamec privind desfăşurarea unei „mese rotunde”, după modelul polonez.
Cardinalul Frantisek Tomasek face publică o Declaraţie prin care pledează pentru adevărul, drepturile şi libertăţile cetăţenilor: Nu putem avea încredere într-o conducere de stat care refuză să spună oamenilor adevărul şi să le acorde drepturile şi libertăţile care sunt proprii şi ţărilor în curs de dezvoltare.
S.U.A. Ministrul vest-german de Externe Hans-Dietrich Genscher efectuează o vizită la Washington unde discută cu omologul său american, James Baker, şi cu George Bush. După aceste convorbiri, Genscher declară că a primit asigurări că SUA nu vor lua o decizie unilaterală privind viitorul Europei în cadrul convorbirii la nivel înalt din Malta.
22 noiembrie. R.D.G. Ca urmare a propunerii Biroului politic al C.C. al P.S.U.G., partidele participante la guvernare şi formaţiunile Opoziţiei discută o nouă lege electorală şi o nouă Constituţie. Noi formaţiuni politice se înfiinţează.
Cehoslovacia. Publicul Împotriva Violenţei este noua organizaţie ce se întemeiază în Bratislava.
23 noiembrie. Consilierul economic al preşedintelui M.S. Gorbaciov, Oleg Bogomolov, îşi exprimă într-un interviu optimismul privind evoluţia situaţiei din România: Procesul care se desfăşoară în prezent în unele ţări din Europa de Est are un caracter ireversibil şi de generalitate.
Bulgaria. Secretarul C.C. al Partidului Comunist Bulgar, Dimităr Stanişev, face constatarea că după 10 noiembrie 1989 Bulgaria a trecut la o nouă etapă de dezvoltare sub conducerea partidului comunist.
24 noiembrie. România. Nicolae Ceauşescu este reales, în unanimitate, secretar general al P.C.R.
Cehoslovacia. În faţa unei mulţimi de peste 300 000 de oameni, Václav Havel declară: Vrem libertate!, Vrem alegeri libere, vrem pluralism!
Cehoslovacia. Conducerea P.C.C. demisionează „în bloc”, astfel Milos Jakes este înlocuit de Karel Urbanek.
25 noiembrie. Bulgaria. Sindicatele oficiale din Bulgaria îşi proclamă independenţa. Este înlăturată cenzura.
Cehoslovacia. În unele oraşe, aproximativ 1.000.000 de manifestanţii cer demisia lui Gustav Husák. Václav Havel propune abrogarea rolului conducător al partidului comunist şi alegeri libere.
26 noiembrie. Cehoslovacia. Opozanţii prezintă documentul Ce vrem noi!. Au loc discuţii între delegaţia condusă de Václav Havel şi reprezentanţii autorităţilor conduşi de Ladislau Adamec privind eliberarea deţinuţilor politici, libertatea presei, accesul opoziţiei la mass-media. În Plenara extraordinară a C.C. al P.C.C. se decide eliberarea din funcţiile deţinute a celor care fuseseră instalaţi după invazia sovietică din 1968, cu scopul de a fi constituit un nou guvern de coaliţie şi de a convoca Congresul extraordinar al partidului la 26 ianuarie 1990.
Ungaria. Populaţia se pronunţă prin plebiscit pentru desfiinţarea organizaţiilor de partid la locul de muncă. Opoziţia obţine câştig de cauză privind modalitatea de a alege viitorul preşedinte al Republicii.
U.R.S.S. În ziarul sovietic Pravda, M.S. Gorbaciov prezintă o sinteză a societăţii pe care îşi dorea să o realizeze în U.R.S.S, în articolul intitulat Ideea socialistă şi restructurarea revoluţionară : Socialismul spre care mergem în procesul restruc-turării este o societate care se bazează pe o economie eficientă pe baza celor mai înalte realizări ale ştiinţei şi tehnicii, culturii, pe structuri sociale umanizate, care să realizeze democratizarea tuturor laturilor vieţii sociale şi să creeze condiţii pentru o viaţă şi o activitate creatoare intensă a oamenilor.
27 noiembrie. Cehoslovacia. Pe tot cuprinsul ţării are loc o grevă generală.
România. Celebra gimnastă Nadia Comăneci părăseşte clandestin ţara.
28 noiembrie. Cehoslovacia.Încep negocierile între Forumul civic şi autorităţi; premierul Ladislau Adamec se declară de acord cu aproape toate cererile opoziţiei.
29 noiembrie. R.F.G. Cancelarul vest german Helmut Kohl prezintă planul detaliat în 10 puncte pentru unificarea Germaniei.
Cehoslovacia. Parlamentul aprobă scoaterea din Constituţie a articolului referitor la rolul conducător al Partidului Comunist în societate şi în stat, cât şi a articolului privind educarea în spiritul marxim-leninismului, precizându-se că: întreaga politică culturală din Cehoslovacia, dezvoltarea învăţământului, educaţia şi predarea se fac în sprijinul cunoaşterii ştiinţifice şi în concordanţă cu principiile patriotismului, umanismului şi democraţiei.
30 noiembrie. Bulgaria. Populaţia demonstrează, cerând instalarea imediată a unui sistem multipartit şi dreptul de liberă asociere.
U.R.S.S. Ministrul de Externe sovietic Eduard Şevardnadze declară că la Malta se va desfăşura un dialog deschis, sincer şi liber şi că nu se vor încheia acorduri pe probleme concrete.
Noiembrie. Liderul comuniştilor albanezi, Ramiz Alia, se opune reformelor de orice fel.

Sursa: Timisoara Express

Foto: AFP

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.